Wettelijke bepalingen

Casselin Corporation

Hoofdkantoor : 185 Rue Louise Labbé

69970 Chaponnay

Directeur van Publicatie

Perrine FRANCELIN

Naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 139.670 euro

RCS Lyon B 540 090 727 | Siret 540 090 727 00020 | Intracommunautair BTW-nummer : FR 04540090727

Accommodatieverstrekkers

OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix

Naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 10.000.000 euro

RCS Roubaix | Siret 424 761 419 00045

Kredieten

De foto's van de producten zijn niet contractueel; het product bevat niet noodzakelijkerwijs alle elementen van de foto.

Zie het gedetailleerde productblad voor meer informatie. Informatie over de online beslechting van geschillen conform art. 14 lid 1 van de RLL (Règlement en Ligne des Litiges)

De Europese Commissie stelt de consumenten in staat om geschillen online op te lossen op een van haar platforms, in overeenstemming met artikel 14, lid 1, van de ODR. Het platform (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR) fungeert als een site waar consumenten kunnen proberen buitengerechtelijke geschillen te beslechten die voortvloeien uit de online aankoop van goederen of diensten.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.